• Blog

    #3 Verwaarlozing de toekomst?

    “Mijn moeder wordt verwaarloosd in het verpleeghuis”, “Uren lang in een volle poepluier”, “Mijn vader heeft 2 dagen op de grond gelegen”, “Mijn moeder heeft al 3 dagen amper gegeten, thuiszorg komt 2x per dag”. Bijna wekelijks verschijnt er wel een dergelijke quote in de media. De vergrijzing in Nederland brengt grote problemen met zich mee en het is een breinbreker voor Den Haag hoe we de toekomst tegemoet gaan. Stijgende grote tekorten aan verplegend en verzorgend personeel en een stijgend tekort aan opname plaatsen. Hoe houden we de ouderenzorg in Nederland uitvoerbaar maar is er tegelijkertijd ook ruimte voor waarden gedreven en kwaliteit van zorg? Varen we wel de…